OVERIGE PUBLICATIES

9200000089048421.jpg

PORTAAL 

Portaal (vijfde. herziene druk) is hét praktische taaldidactiekboek dat een 'portaal' biedt naar de wereld van het taallerende kind. Het boek gaat over de wijze waarop je als leerkracht elke leerling tijdens de basisschoolperiode kunt begeleiden in zijn of haar talent.

Eerst worden algemene algemene aspecten van taalonderwijs en taal behandeld, daarna hoe kinderen taal verwerven en ontwikkelen, vervolgens komen er hoofdstukken als mondelinge taalvaardigheid, lezen en schrijven, spellen, woordenschat, taalbeschouwing en jeugdliteratuur. In de laatste twee hoofdstukken komen Nederlands als tweede taal en taalbeleid aan de orde.

Portaal is geschreven door een team van acht deskundigen op het gebied van onderwijs en taaldidactiek. Ik was verantwoordelijk voor de hoofdstukken Taalbeschouwing en Jeugdliteratuur.

Dit boek is online te koop. Klik hier om te kopen.

geheugen.jpg

Het vergeten geheugen 60 jaar bevrijding en vrijheid (uitg. DVKA, Dordrecht, 2005)

Dit boek bevat persoonlijke herinneringen van Dordtenaren over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Feitelijke gebeurtenissen zijn niet gecontroleerd. Wat de ondervraagden verteld hebben, hoeft niet juist te zijn geweest, maar kan door stukjes geheugen gekleurd zijn of in de ogen van anderen zelfs volstrekt onjuist. Het boek bevat interviews, brieven, dagboekfragmenten, door enkelen op schrift gestelde herinneringen en illustratiemateriaal, De gesprekken werden opgenomen en later uitgewerkt.

De keuze voor de titel moge duidelijk zijn: ons geheugen vergeet veel of geeft zelfs veel feiten anders weer dan ze in werkelijkheid waren. Wat ene ondervraagde als feit vertelde, werd soms door een andere ten stelligste ontkend.

Het boek is alleen nog tweedehands te koop, o.a. via Bol.com en Boekwinkeltjes.nl

grootboek.jpg

Grootboek. Bloemlezing en Geschiedenis van de Jeugdliteratuur. 

Samengesteld door Joke Linders-Nouwens, Casper Markesteijn, Herman Tromp en Tjitte Wierdsma. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1988. Met illustraties.

Alleen nog antiquarisch te koop.

Grootboek bevat van 32 klassieke jeugdboeken een fragment, informatie over het boek en de auteur en een samenvatting van de inhoud. Daarmee is het een beknopte en populaire geschiedenis van de jeugdliteratuur en tevens een bloemlezing. 

Ik schreef de hoofdstukken over Afke's tiental, De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul, De scheepsjongens van de Bontekoe, Arendsoog, Biggles' geheime opdracht, Levende bezems, De Vijf en het gestrande goudschip en Kuifje in Tibet

Verder worden in het boek o.a. besproken: Don Quichot. Robinson Crusoë, Alleen op de wereld, Fulco de Minstreel, Kuifje in Tibet, Oorlogswinter, Kruistocht in spijkerbroek, Het oneindige verhaal.