Tekstbureau Hollands Peil

Taal is een gevoelig ding. Een foutje is zo gemaakt. Vaak levert dat geen grote problemen op, maar soms komen er in een tekst fouten te staan die je echt niet wilt. Dan krijgt iemand plotseling een 'verassing' in plaats van een 'verrassing'. Of er zitten andere kanjers van spellingfouten in een tekst. En het is toch echt een beetje lullig vind ik als een restaurant 'creme brule' op de kaart heeft staan. Levert die tent dan ook de originele 'crème brûlée'? Ik twijfel daar dan aan.

Corrigeren

Zulk soort ogenschijnlijk kleine fouten verbeteren doe ik als tekstschrijver als ik een tekst corrigeer. De spelling verbeteren dus. Een bedrijf of instelling wil niet overkomen als onprofessioneel. Spellingfouten zou je dan niet willen maken.

Redigeren

Een stapje verder gaat redactie. Dat houdt in dat ik een aangeleverde tekst niet alleen corrigeer op spelling- en stijlfouten, maar dat ik ook herschrijf waar dat nodig is. Zinnen verplaatsen, alinea's omgooien, schrappen, toevoegen, suggesties geven voor veranderingen, enzovoort.

Schrijven

Het laatste - of zo je wilt - eerste stadium is schrijven. De klant wil een tekst van een bepaalde lengte hebben over een aangegeven onderwerp en ik schrijf die tekst Als die klaar is, volgt een overleg met de opdrachtgever en wordt de tekst al dan niet aangepast. 

Als Neerlandicus, oud-onderwijzer, ex-schoolhoofd (zoals dat voorheen heette), oud-pabodocent Nederlands ben ik altijd liefhebber geweest van goed Nederlands. Als je als Nederlander op iets van onze cultuur trots moet zijn, is dat toch onze eigen taal. 

Onder de knop PUBLICATIES kun je lezen wat ik zoal in de loop der tijd aan diverse teksten geschreven heb. Dat varieert van gedichten tot KINDERBOEKEN, van lemma's voor encyclopedieën tot hoofdstukken in een taaldidactiekboek voor pabo-studenten, van recensies tot interviews. Kortom: als het om teksten gaat, ben ik van alle markten thuis.

De knop INTERESSANT geeft informatie over wat ik de moeite waard vind om te lezen of om te bezoeken als het bijvoorbeeld om een site gaat.

Onder de knop BIJLES staat wat ik kan doen op het gebied van bijles aan leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs. Studenten in hoger en universitair onderwijs kan ik bijstaan in het schrijven en corrigeren van papers en scripties

En in MIJN BLOG schrijf ik over taalzaken die me opvallen.

OVER MIJ gaat over mij.