Bijles en bijspijker

Slechte resultaten bij lezen en taal.

 

De uitkomsten van recente onderzoeken naar de leesvaardigheid van kinderen zijn gerust onrustbarend te noemen. Het is blijkbaar nog erger dan we al dachten. Met name op het gebied van begrijpend lezen scoren kinderen aan het eind van de basisschool (en in het voortgezet onderwijs) onder de maat. Het technisch lezen - verklanken wat er staat - gaat dan misschien nog aardig, maar de essentie van een tekst begrijpen gaat moeizaam tot onvoldoende. 

Dat begrijpend lezen is niet alleen bij taal van belang, maar ook en vooral bij teksten over aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en alle andere vakken waar het begrijpen een rol speelt.

Begrijpend lezen kan niet aangeleerd worden door vragen te stellen over een tekst. Dat is louter controleren of je de tekst begrijpt. Goed voor een proefwerk. Wat eraan vooraf moet gaan, is inzicht krijgen hoe een tekst in elkaar zit, wat sleutelwoorden zijn, waar bepaalde woorden naar verwijzen, wat de rol is van alinea's, wat voor kennis van de wereld verondersteld wordt, enzovoort.

Als hieraan door welke oorzaak dan ook te weinig tijd besteed wordt, kan het begrijpend lezen naar een onvoldoende niveau zakken. Alle schoolprestaties gaan daaronder lijden. 

Niet alleen de wijze waarop kinderen leren begrijpend te lezen (de didactiek dus), ook het gebrek aan concentratievermogen speelt tegenwoordig een rol. Kinderen - van jong tot oud - zijn niet meer gewend om zich enige tijd te concentreren op een stuk tekst. Ze zullen dus ook (weer) moeten leren om concentratie op te brengen. 

Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, pabo.

Als ex-leerkracht in het basisonderwijs, op een pabo, als schrijver en als taaldidacticus ben ik in staat om kinderen op het gebied van lezen die vaardigheden bij te brengen die voor een goede schoolcarrière noodzakelijk zijn. Dat geldt voor lezen, maar ook voor bijvoorbeeld grammatica-onderwijs.

Voorbereiden op de CITO-toets is tegenwoordig nogal besmet. Terecht als het gaat om het leren van trucjes om een hogere score te halen. Niet als je probeert een kind algemene kennis en vaardigheden bij te brengen waardoor het niet alleen op een CITO-toets beter scoort, maar ook meer succes in het voortgezet onderwijs kan hebben. 

Ook voor de pabo-taaltoetsen kunnen studenten bij mij terecht.

Bijles geef ik op afspraak aan huis aan individuele leerlingen en studenten. In  bepaalde gevallen is het ook mogelijk om met meer dan één leerling te werken. 

De prijs per uur is afhankelijk van de leervraag, het niveau en de vorm van onderwijs. Minimumprijs is € 25,- per uur.